ForsideIndkaldelse  til Generalforsamling 2020

- klik her


Referat af Generalforsamling 2019

 - klik herAfvanding er helt afgørende

Utilstrækkelig afvanding medfører store tab af værdier og store samfundsøkonomiske tab.

 

Aktuelt

Nyborg Vandløbslaug fremlægger synspunkter for Nyborg Kommune. Formålet er at gøre opmærksom på de store negative økonomiske, menneskelige og rekreative konsekvenser af utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse.

 

Nyborg Vandløbslaug arbejder på at afværge negative konsekvenser af Miljøministeriets Vandplaner, som Nyborg Kommune netop nu skal omsætte til kommunale handleplaner, samt nye vandløbsregulativer.

 

Nyborg Vandløbslaug arbejder for at blive inddraget og for dialog med Nyborg Kommune, inden kommunen træffer beslutninger.

Det arbejder Nyborg Vandløbslaug for

 

Nyborg Vandløbslaugs formål er at varetage afvandingsinteresserne i Nyborg Kommune, og at repræsentere ejere og borgere med afvandingsinteresser i forhold til vandløbsmyndighederne, primært Nyborg Kommune.

 

Nyborg Vandløbslaug arbejder for, at den ødelæggende forsumpning og oversvømmelse af marker og skove, som vi bl.a. har set i sensommeren 2011, ikke forværres, men afhjælpes.

 

Nyborg Vandløbslaug arbejder for, at de ødelæggende oversvømmelser af huse og sommerhuse, der bl.a. er set i 2011 på Langeland og på Sydfalster, ikke skal gentages i Nyborg

 

Nyborg Vandløbslaug mener, at det er vigtigt at tilgodese miljø og andre interesser omkring vandløbene. Nyborg vandløbslaug mener, at der skal og kan findes løsninger, så både miljø og afvanding tilgodeses.

Hvornår skal kommunen rense vandløbet?