Bliv medlem

Bliv medlemStøt op om Nyborg Vandløbslaug - bliv medlem.

 

Kontingent 500 kr., hvis Du har landbrugs- eller skovbrugsejendom.

Kontingent 100 kr., hvis Du har hus eller sommerhus.

 

Nyborg Vandløbslaug er for ALLE, der har afvandingsinteresser i Nyborg Kommune.