2016 - Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling 2016


Mandag, den 01. februar 2016 KL.19.00

i Kullerup ForsamlingshusDagsorden


   1. Valg af Dirigent og referent

   2. Valg af 2 stemmetællere

   3. Bestyrelsens beretning

   4. Regnskab og godkendelse

   5. Behandling af indkomne forslag

   6. Fastsættelse af kontingent

   7. Valg til bestyrelse. På valg er Erik Haulund, Henrik Terp og Morten Bang

   8. Valg af revisor og suppleant

   9. EventueltForeningen er vært ved et mindre traktement.


Efter generalforsamlingen er der indlæg ved Erling Bonnesen (MF)Bestyrelsen