2017 - Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling 2017


Generalforsamling  06-02-2017 KL. 19.00 i Ullerslev Forsamlingshus


Dagsorden


   1. Valg af Dirigent og referent

   2. Valg af 2 stemmetællere

   3. Bestyrelsens beretning

   4. Regnskab og godkendelse

   5. Behandling af indkomne forslag

   6. Fastsættelse af kontingent

   7. Valg til bestyrelse. På valg er Carsten Hedegaard og Ole Sørensen

   8. Valg af revisor og suppleant

   9. Eventuelt


Foreningen er vært ved et mindre traktement


Efter generalforsamlingen er der indlæg ved Nyborg KommuneBestyrelsen