2018 - Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling 2018


Generalforsamling  05-02-2018 kl. 19.00 i Ullerslev Forsamlingshus


Dagsorden


   1. Valg af Dirigent og referent

   2. Valg af 2 stemmetællere

   3. Bestyrelsens beretning

   4. Regnskab og godkendelse

   5. Behandling af indkomne forslag

   6. Fastsættelse af kontingent

   7. Valg til bestyrelse. På valg er Erik Jensen, Henrik Terp og Morten Bang

   8. Valg af revisor og suppleant

   9. Eventuelt


Foreningen er vært ved et mindre traktement.


Efter generalforsamlingen er der indlæg ved Nyborg Kommune.


BestyrelsenTilmelding senest 1. februar på os@kullerupgaard.dk