2018 - Referat - Generalforsamling

Generalforsamling 2018


Referat


Dagsorden:


   1. Valg af Dirigent og referent

   2. Valg af 2 stemmetællere

   3. Bestyrelsens beretning

   4. Regnskab og godkendelse

   5. Behandling af indkomne forslag

   6. Fastsættelse af kontingent

   7. Valg til bestyrelse. På valg er Erik Jensen, Henrik Terp og Morten Bang

   8. Valg af revisor og suppleant

   9. EventueltPunkt 3: Bestyrelsens beretning

Erik Haulund aflagde beretning:

-Erik Haulund har deltaget i danske vandløbs møder. Danske vandløb er paraplyorganisation for de lokale vandlaug.

-2017 har været præget af enorme vandmængder, som har stillet ekstraordinære store krav til vandløbssystemet.

-Vandløbsregulativerne skulle egentlig have været opdateret for mange år siden, men prisen for dette arbejde har endnu engang afholdt politikerne for at tilvejebringe de nødvendige midler.

- Der er afholdt 2 koordinerende møder med Nyborg Kommune. Det er vores opfattelse, at der generelt renses op i forhold til regulativerne. Der er dog en udfordring, hvor QH-regulativerne gælder, da disse ikke er nær så konkrete, hvilket gør kontrollen langt sværere.


Punkt 4: Regnskab og godkendelse


Punkt 5: Behandling af indkomne forslag


Punkt 6: Fastsættelse af kontingent

Kontingent uændret.


Punkt 7: Valg til bestyrelse.

På valg er Morten Bang Jensen, Erik Haulund, Henrik Terp.

Valgt er Morten Bang Jensen, Erik Haulund, Henrik Terp.


Punkt 8: Valg af revisor og suppleant

Genvalg til Per Refslund som revisor


Punkt 9: Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der indlæg ved Nyborg Kommune.

Der blev fortalt om arbejdet i vandrådene. I nogle kommuner har samarbejdet fungeret fint i andre ikke.

Resultaterne af arbejdet bliver fremlagt i løbet af 2018.

Desuden indlæg ved Erling Bonnesen som fortalte om den politiske situation og dens muligheder.
Bestyrelsen.