2019 - Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling 2019


Generalforsamling 13-02-2019 KL.19.00 i Ullerslev Forsamlingshus.


Dagsorden:


   1. Valg af Dirigent og referent

   2. Valg af 2 stemmetællere

   3. Bestyrelsens beretning

   4. Regnskab og godkendelse

   5. Behandling af indkomne forslag

   6. Fastsættelse af kontingent

   7. Valg til bestyrelse. På valg er Carsten Hedegaard, Ole Sørensen

   8. Valg af revisor og suppleant

   9. Eventuelt


Foreningen er vært ved et mindre traktement.

Efter generalforsamlingen er der indlæg ved Nyborg Kommune samt Thor Gunner Kofoed, viceformand i LF.


Bestyrelsen