2015 - Indkaldelse til generalforsamling

                                                                                                                       


Indkaldelse til generalforsamling i Nyborg Vandlaug


Mandag den 16. februar 2015 KL.19.00 i Kullerup Forsamlingshus


Dagsorden


   1. Valg af Dirigent og referent

   2. Valg af 2 stemmetællere

   3. Bestyrelsens beretning

   4. Regnskab og godkendelse

   5. Behandling af indkomne forslag

   6. Fastsættelse af kontingent

   7. Valg til bestyrelse på valg er Søren fredslund Hansen og Ole Sørensen

   8. Valg af revisor og suppleant

   9. Eventuelt


Foreningen er vært ved et mindre traktement

Tilmelding senest den 12. februar 2015  Tlf. 21278353


Bestyrelsen