Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020


Generalforsamling 3. februar 2020 kl. 19.00 i Ullerslev Forsamlingshus


Dagsorden


   1. Valg af Dirigent og referent
   2. Valg af 2 stemmetællere
   3. Bestyrelsens beretning
   4. Regnskab og godkendelse
   5. Behandling af indkomne forslag
   6. Fastsættelse af kontingent
   7. Valg til bestyrelse. På valg er Erik Jensen, Henrik Terp og Morten Bang
   8. Valg af revisor og suppleant
   9. Eventuelt

Foreningen er vært ved et mindre traktement.


Efter generalforsamlingen er der indlæg ved Nyborg Kommune. 


Bestyrelsen