Vandløb

Nyborg Vandløbslaug er opdelt i vandløb1.  Kauslunde Å & Kildetofterenden

Bestyrelsen: Morten Bang Jensen - tlf. nr. 40 34 94 33 - mail kmbj@live.dk -  suppleant: Ebbe Vest Hansen

 

2. Vindinge Å

Bestyrelse: Ole Sørensen - tlf. nr. 20 21 65 76 - mail kullerupgaard@agropartnere.dk – suppleant Poul Rasmussen

 

3. Kastel Å & Refsvindinge-Ellinge Bæk

Bestyrelse: Søren Fredslund Hansen - tlf. nr.21 26 96 61 - mail sfh@live.dk – suppleant: Carsten Hedegaard

 

4. Ørbæk Å

Bestyrelse: Henrik Terp - tlf. nr.20 12 36 10  - mail h.terp@sanderumgaard.dk  – suppleant: Jens Jørgensen

 

5. Kongshøj Å

Bestyrelse: Erik Jensen - tlf. nr. 21 27 83 53 - mail erik@erikhaulund.dk – suppleant: Henrik Møller Andersen